Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van Vedic Life Center (https://www.vediclifecenter.nl).
Het feit dat u gebruik maakt van de website van Vedic Life Center betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden voor de website van Vedic Life Center.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Vedic Life Center berusten bij Vedic Life Center]. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Vedic Life Center is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.
Schriftelijke aanvragen stuurt u aan Vedic Life Center, info@vediclifecenter.nl.

Privacyverklaring

[Opstellen privacyverklaring met Veilig internetten @ https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring]

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van Vedic Life Center geeft Vedic Life Center geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van Vedic Life Center.
Vedic Life Center kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van Vedic Life Center, de onmogelijkheid de website van Vedic Life Center te gebruiken, uit de levering van diensten door Vedic Life Center of het gebrek aan levering van diensten door Vedic Life Center.

Wijzigingen

De inhoud van de website van Vedic Life Center wordt regelmatig bijgewerkt. Vedic Life Center behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van Vedic Life Center te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 1 december 2020.