Gezond zijn is meer dan niet ziek zijn

We zijn in het algemeen heel goed in het organiseren van onze externe wereld. Vaak wonen we op een mooie en veilige plek, hebben een baan/studie, een groot sociaal netwerk en de middelen om leuke dingen te kopen. Wanneer we dit goed beseffen is het vreemd dat velen onder ons angstig, depressief, of op een bepaalde manier niet gelukkig zijn. De reden hiervan is dat we vergeten zijn hoe we ons lichaam en de interne werking daarvan onderhouden. Gezond zijn is meer dan niet ziek zijn. Gezond zijn betekent dat jouw lichaam of geest niet het obstakel is in jouw leven. 

Het is belangrijk om te begrijpen wat onder een holistische wijze van leven en gezondheid wordt verstaan. Daarom spiegelen wij ons aan oude tradities of culturen waarin deze kennis levendig was en op grote schaal werd toegepast. De gezondheidsbenadering van Ayurveda is gebaseerd op de oudste geschriften ter wereld, de Veda. In deze geschriften was al bekend dat het hele universum, dus ook de mens uit vijf basiselementen bestaat.

De elementen van licht naar zwaarder zijn: de ruimte, lucht, vuur, water en aarde. Wij nemen deze elementen altijd waar in bepaalde samenstellingen en verschillende verhoudingen. We kunnen in zijn algemeenheid zeggen dat het element ruimte bij de eigenschap ”ontbreken van weerstand hoort”, lucht bij expansie of beweging, vuur bij energie en transformatie, water bij vloeibaarheid of cohesie en aarde bij vastheid.

Ayurveda heeft het bestaan van de vijf elementen vereenvoudigd door uit te gaan van drie dosha’s, welteverstaan Vata, Pita en Kapha. Dit zijn de drie basisprincipes in het zenuwstelsel en in de kosmische stelsels, die elkaar wederzijds controleren en de krachten in het lichaam en in de natuur in evenwicht houden. Vanaf de geboorte is er een perfecte verhouding tussen deze drie dosha’s, wat je constitutie wordt genoemd. Naarmate je leven vordert kan hier disbalans in ontstaan. Dit ontstaat door je leefstijl, omgeving, sociale activiteiten, stress, etc. 

Als jij begrijpt hoe jouw unieke lichaam is opgebouwd kun je hiernaar gaan handelen. Je herstelt zelf de disbalans in lichaam. De ayurvedische diagnose van Vedic Life Center geeft jou inzicht in de verhouding van de dosha’s en de reden waarom jij en je lichaam op een bepaalde manier denkt of handelt. Je leert jezelf kennen waardoor je kwaliteiten effectiever benut worden, maar je leert ook je zwakkere kanten te accepteren. Ieder mens heeft zijn eigen mogelijkheden. Zorg ervoor dat jij naar je mogelijkheden gaat leven. Organiseer jezelf van binnen en creëer daar een externe wereld omheen die daarbij past. 

We komen onbewust in problemen. Oplossingen komen bewust, waarbij het belangrijk is dat we ze niet forceren.

Ted van Lokven